1. Registreren

Registreren bij Register BKA

Aanmelden bij het Register BKA

Nieuwe inschrijvingen in het Register BKA

Om ingeschreven te kunnen worden bij het Register dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

1. Afgeronde vooropleiding op HBO/WO-niveau 
2. Aantoonbare opgebouwde kennis en vaardigheden in de volgende domeinen:

  • a. Gespreksvoering
  • b. Psychodiagnostiek
  • c. Loopbaanpsychologie/levenslooppsychologie
  • d. Onderwijs, beroepen en arbeidsmarkt

     Danwel het diploma van de HvA  leergang "Psychologie van de Studiekiezer" inclusief workshop psychodiagnostische instrumenten.

3. 1 jaar werkervaring aangaande studie-, beroepskeuze-, loopbaanvragen. Dit aantonen middels verklaring werkgever (-s) of KvK inschrijving

4. Minimaal 3 casussen aanleveren waarbij psychodiagnostiek is gebruikt op het vlak van capaciteiten, interesses en persoonlijkheid. Om te laten zien dat er inzicht is in de samenhang tussen drie aspecten dienen minimaal twee aspecten per casus worden behandeld en alle aspecten moeten een keer aan de orde zijn geweest. Er is een format beschikbaar om de casebeschrijving aan te leveren  Formulier casebeschrijving

NB: kan niet worden voldaan aan één van bovengenoemde voorwaarden dan bestaat de mogelijkheid om tot het Register BKA toe te treden als aspirant Register BKA. U heeft dan 5 jaar de tijd om de deficiënties weg te werken door middel van aanvullende opleidingen / werkervaring, danwel via de Permanente Educatie systematiek.

Met uw inschrijving voldoet u aan, aanvaardt u en ondertekent u digitaal de:

 

Tarief

Eénmalig inschrijfgeld is € 35,-. Dit is tevens het tarief van verlenging na vijf jaar. Jaarlijkse bijdrage voor actieve leden is € 40,-. Bureau’s van Adhesie betalen €100,- per jaar. Inactieve leden betalen € 20,- per jaar, om op die manier makkelijk hun inschrijving weer te actualiseren. Gepensioneerde adviseurs kunnen voor € 20,- per jaar aangesloten blijven bij de ontwikkelingen van Register BKA en deelnemen aan onze activiteiten.

Nu inschrijven?

U wilt ook graag een nationaal erkend Register BKA adviseur of adviesbureau worden? Door in te schrijven in het Register BKA geeft U blijk van uw kwaliteit en maakt  die, mede door onze website, zichtbaar voor uw (toekomstige) cliënten. Als adviseur of adviesbureau ondervindt U ook de vele voordelen van het landelijke netwerk aan kennis, ervaring en enthousiasme.

Het bestuur van de Stichting Register BKA heeft een groot en actief netwerk opgebouwd. Van daaruit zijn samenwerkingsverbanden tot stand gebracht die voor de ingeschreven adviseurs van BKA interessante aanbiedingen kunnen opleveren. Een actueel overzicht van de aanbiedingen wordt hier gegeven. Meer informatie is te verkrijgen bij het Register BKA of de desbetreffende leverancier.

Klik hier om je direct in te schrijven!

Registreren
Adviseur
Bureau van adhesie
  Ik onderschrijf de kwaliteitsstandaard en de gedragscode en ga hiermee akkoord.