1. Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Het bestuur van Stichting Register BKA bestaat uit enthousiaste en vakbekwame adviseurs met vele jaren praktijkervaring. Vanuit betrokkenheid en passie voor het vak proberen zij middels de Stichting de ervaring positief in te zetten voor de continuïteit van professioneel beroepskeuzeadvies. De stichting Register BKA is ook aangesloten bij de International Association For Educational And Vocational Guidance.

Kamer van Koophandel Utrecht: 41178282
Bankrekening: NL53 INGB 0002 6963 45 t.n.v. Stichting Register BKA te Tiel

 

Voorzitter en beheerder – B. Warners

Bert Warners is sinds 1995 voorzitter van het bestuur omdat hij het heel belangrijk vindt dat de kwaliteit van testgebruik bij studie-, beroeps- en loopbaanadvisering op een hoogstaand niveau moet blijven. Deze persoonlijke drijfveer sluit exact aan bij de missie en visie van Register BKA.
Vragen? b.warners@registerbka.nl 

 

 

Penningmeester – J. van de Kerkhof

José van de Kerkhof is beroepskeuze-/ loopbaanadviseur in hart en nieren. Met passie voor het vak werkt zij al jaren vanuit de overtuiging dat ieder mens talenten heeft die benut kunnen worden. Zij werkt vanuit de systeemtheorie met een contextuele benadering. Haar drijfveer om zitting te nemen in het bestuur is een bijdrage te leveren aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en de integriteit van de beroepskeuzeadvisering en loopbaanbegeleiding in Nederland. Voor haar maakt de registeradviseur een belangrijk onderscheid in kwaliteit en kennis van de advisering.
Vragen? j.vandekerkhof@registerbka.nl

 

stukstette

Secretaris – P. Stukstette

Peter Stukstette wil graag een bijdrage leveren aan het bevorderen van het onderscheidend vermogen van de beroepsgroep beroepskeuzeadviseurs. Vooral waar het betreft de kwaliteitsstandaard en de gedragscode op advisering en coaching met verantwoord testgebruik, gesprekstechnieken, actuele kennis van opleidingen, beroepen en  arbeidsmarkt. Een grondige kennis van de theorie inzake mensontwikkeling en keuzeprocessen is voor hem hierin leidend. Daarnaast vindt hij binnen deze context ondernemerschap erg belangrijk. Met zijn bestuurslidmaatschap wil hij graag een bijdrage leveren om het ondernemersbewustzijn en het vakmanschap van de bij het Register aangesloten adviseurs en bureaus, onderscheidend te laten zijn bij consumenten, overheid en het bedrijfsleven binnen het grote      “coachingslandschap”.
Vragen? p.stukstette@registerbka.nl