1. Werkgevers

Werkgevers

Werkgevers

In steeds meer bedrijven wordt het thema Duurzame Inzetbaarheid actueler en een speerpunt in personeelsbeleid.

Voor werkgevers wordt het belangrijk dat medewerkers tot op hogere leeftijd vitaal en gezond kunnen blijven doorwerken. Dat is waar duurzame inzetbaarheid in essentie om draait. Het levert de werkgever competente, fitte en gemotiveerde werknemers op, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie.
Steeds meer bedrijven zien de noodzaak in om meer aandacht te besteden aan de productiviteit en de inzetbaarheid van werknemers. Door te investeren in gezondheid, opleiding en ontwikkeling, de organisatie van het werk wordt het vermogen van werknemers vergroot om gemotiveerd en productief aan het werk te blijven. Daarnaast houdt de werknemer aansluiting met de arbeidsmarkt, waardoor afscheid nemen als dat nodig is met meer perspectief gebeurt.

Register BKA’s zijn bij uitstek in staat om bedrijven te ondersteunen in het kader van Duurzame Inzetbaarheid, door middel van gedegen kennis van de psychodiagnostiek en levenslooppsychologie en gesprekstechnieken.

Een Register BKA kan medewerkers ondersteunen met assessements, waarbij verschillende assessment onderdelen worden gecombineerd  met een diepte-interview. Hierdoor ontstaat een compleet beeld dat antwoord geeft op vragen omtrent geschiktheid en/of loopbaanontwikkeling.

Om de werknemer te ondersteunen om zijn inzicht en gedrag aan te passen aan de steeds veranderende eisen en verwachtingen vanuit de markt is de Register BKA een deskundige partner voor jouw bedrijf. Door het inzetten van een Register BKA op dit vlak kunnen de resultaten van een organisatie verbeterd worden.

Register BKA’s begrijpen het belang van goede mensen voor jouw bedrijf. De Register BKA ondersteunt je deskundig en professioneel bij de selectieprocedure van nieuwe medewerkers. Uiteraard is een uitgebreid assessment onderdeel van de procedure.

Wanneer er sprake is van personele doorstroom binnen jouw organisatie of wanneer je afscheid moet nemen van een medewerker, begeleidt een Register BKA je medewerker op deskundige wijze, eventueel met inzet van psychodiagnostische instrumenten.