1. Inschrijving verlengen

Inschrijving verlengen

Inschrijving verlengen

Het bestuur gaat de inschrijving in het Register wijzigen. Dit gaat pas in voor de vanaf 1 januari 2015 nieuw-geregistreerden. Dus alleen van toepassing voor verlenging vanaf 1 januari 2020.

Verlengen voor Register BKA's met een inschrijving vóór 1 januari 2015

Register BKA's die zich reeds vóór 1 januari 2015 hebben geregistreerd kunnen volstaan met de bestaande methode: het invullen van het formulier met persoonlijke gegevens, een casebeschrijving overeenkomstig het in te vullen format en de betaling van de verlengingsbijdrage van € 35,00,  over te maken op NL53INGB 0002696345.

Let op: uw verlenging wordt pas geactiveerd, nadat wij uw betaling hebben ontvangen.

Hieronder de formulieren die u kunt gebruiken voor de verlenging van uw inschrijving.

Verlengen voor Register BKA's met een inschrijving ná 1 januari 2015

Voor Register BKA's die zich na 1 januari 2015 hebben ingeschreven geldt het volgende: de inschrijving in het Register moet om de vijf jaar worden verlengd. Belangrijke reden voor deze verlenging is de blijvende borging van de kwaliteit van de ingeschreven adviseurs.

Alle ingeschrevenen dienen per periode van vijf jaar aan te tonen dat zij hun deskundigheid op een kwalitatief hoog niveau hebben bijgehouden. Dit gebeurt door het verzamelen van PE-punten (Permanente Educatie).

Klik hier voor meer informatie over deze Permanente Educatie