1. Inschrijving verlengen

Inschrijving verlengen

Inschrijving verlengen

Het doel van het Register BKA is het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Via het systeem van registratie en herregistratie wordt (transparant) zichtbaar gemaakt aan cliënten, opdrachtgevers en werkgevers dat de betreffende professional ervaring heeft in de beroepsuitoefening, alsmede deskundig is en blijft op het terrein van beroepskeuze- en loopbaanadvies.

Een kwaliteitswaarborg kan maar een bepaalde geldigheidsduur hebben, in dit geval voor een periode van vijf jaar. De registeradviseur zal zich elke vijf jaar moeten herregistreren. Hiermee toont de geregistreerde aan te voldoen aan de geldende en actuele kwaliteitseisen. 

Verlengen vanaf 1 januari 2020

Alle geregistreerde adviseurs moeten hun inschrijving om de vijf jaar verlengen. Met de verlenging gaat het vooral om het borgen van de kwaliteitseisen zoals het Register die aan zijn ingeschreven adviseurs stelt.

De adviseurs krijgen hierover zelf bericht.

De procedure om te kunnen verlengen is per 1 januari als volgt:

  • De adviseur overlegt voor zijn herinschrijving de volgende documenten:

           A. Formulier herregistratie
           B. Cliëntgebonden werkervaring
           C. Deskundigheidsbevordering

 

Ad A      Formulier herregistratie
Het basisformulier om de persoonlijke gegevens in te kunnen vullen en aan te geven of je nog actief bent in het werkveld. Dit formulier wordt meegestuurd als bijlage bij de mail.

Ad B      Cliëntgebonden werkervaring
Het is voor de herregistratie van vitaal belang dat je als adviseur per jaar minimaal 10 cliënten aantoonbaar van dienst bent geweest. De opgedane cliëntgebonden werkervaring wordt gedurende 5 jaar bijgehouden aan de hand van in te vullen cliënt-enquêtes (klik hier voor document). Zonder dit kan de herregistratie niet voltooid worden.

Ad C      Deskundigheidsbevordering
Het gaat in dit verband met name om de vastlegging van wat je feitelijk gebt gedaan aan deskundigheidsbevordering. Je houdt dit bij in het digitaal portfolio. 

 

Naast deskundigheidsbevordering op het terrein van psychodiagnostiek (voor het Register een noodzakelijk onderdeel) kun je ook voor de andere domeinen activiteiten aangeven (ontwikkelings- en/of loopbaanpsychologie, communicatieve vaardigheden, kennis van opleidingen en beroepen, andere specialistische onderwerpen zoals bijvoorbeeld autisme, adhd, afstand tot de arbeidsmarkt etc.

Bij vastlegging in het portfolio is het belangrijk om ook de "bewijslast" toe te voegen bijvoorbeeld certificaat, diploma etc.

Voor deskundigheidsbevordering psychodiagnostiek kun je denken aan:

  •  Trainingen en/of workshops van gerenommeerde testuitgevers m.b.t. hun (bij voorkeur Cotan geregistreerde) testmaterialen
  • Opleiding psychodiagnostiek (aan Universiteit of Hogeschool)
  • Intervisie /casusbespreking op het gebied van psychodiagnostiek
  • Supervisie geven en/of ontvangen op het gebied van psychodiagnostiek

 Voor deskundigheidsbevordering op de andere domeinen van het vakgebied kun je denken aan:

  • Communicatieve vaardigheden
  • Ontwikkelings- en/of levenslooppsychologie
  • Kennis van beroepen en opleidingen
  • Psychologie in relatie tot het werkterrein beroepskeuze- en/of loopbaanadvisering
  • Andere, nog niet genoemde activiteiten gericht op deskundigheidsbevordering als geregistreerde