1. Inschrijving verlengen

Inschrijving verlengen

Inschrijving verlengen

Het doel van het Register BKA is het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Via het systeem van registratie en herregistratie wordt (transparant) zichtbaar gemaakt aan cliënten, opdrachtgevers en werkgevers dat de betreffende professional ervaring heeft in de beroepsuitoefening, alsmede deskundig is en blijft op het terrein van beroepskeuze- en loopbaanadvies.

Een kwaliteitswaarborg kan maar een bepaalde geldigheidsduur hebben, in dit geval voor een periode van vijf jaar. De registeradviseur zal zich elke vijf jaar moeten herregistreren. Hiermee toont de geregistreerde aan te voldoen aan de geldende en actuele kwaliteitseisen. 

Het Bestuur heeft begin 2019 de herregistratie aangepast en werkt vanaf 2020 met een nieuwe systematiek.

Voor de periode tot 2020 geldt een overgangsregime.

Verlengen tot 1 januari 2020

Ben je vóór 1 januari 2015 al geregistreerd als adviseur,  dan kun je tot 2020 volstaan met de bestaande procedure: 

“De herregistratie wordt bekrachtigd door het invullen van het formulier met persoonlijke gegevens, een casusbeschrijving overeenkomstig het in te vullen format en de betaling van de verlengingsbijdrage van € 35,00."

Let op: je verlenging wordt pas geactiveerd, nadat wij je betaling hebben ontvangen.

Verlengen vanaf 1 januari 2020

Alle geregistreerde adviseurs herregistreren zich vanaf 1 januari 2020 conform de volgende procedure. Deze procedure, gericht op het borgen van de kwaliteitseisen, bestaat uit drie elementen:

A. Formulier herregistratie
B. Cliëntgebonden werkervaring
C. Deskundigheidsbevordering

Op grond van de door jou aangeleverde documenten zal het bestuur kunnen besluiten of de herregistratie akkoord is.

Ad A      Formulier herregistratie
Het basisformulier om de persoonlijke gegevens in te kunnen vullen en aan te geven of je nog actief bent in het werkveld van het Register.

Ben je niet meer actief dan kun je overstappen naar het stille register. Klik hier voor meer informatie.

Ad B      Cliëntgebonden werkervaring
Het is voor de herregistratie van vitaal belang dat je als adviseur per jaar minimaal 10 cliënten aantoonbaar van dienst bent geweest. De opgedane cliëntgebonden werkervaring wordt gedurende 5 jaar bijgehouden aan de hand van in te vullen cliënt-enquêtes (klik hier voor concept). Zonder dit kan de herregistratie niet voltooid worden!

Ad C      Deskundigheidsbevordering
Het Register staat bij uitstek borg voor de kwaliteit van psychodiagnostische kennis.

Het gaat in dit verband met name om de vastlegging van wat je feitelijk gedaan hebt aan deskundigheidsbevordering op het terrein van psychodiagnostiek. Je houdt dit bij in het digitaal portfolio. Dit onderdeel wordt door het Register zwaar gewogen. Tevens leg je in het portfolio de overige deskundigheidsbevorderende activiteiten vast. Je mag per domein meerdere activiteiten vastleggen. Bij  vastlegging in het portfolio is het belangrijk om de “bewijslast” zoals diploma, certificaat, etc. als bijlage te uploaden.

 Voor deskundigheidsbevordering psychodiagnostiek kun je denken aan:

  •  Trainingen en/of workshops van gerenommeerde testuitgevers m.b.t. hun (bij voorkeur Cotan geregistreerde) testmaterialen
  • Opleiding psychodiagnostiek (aan Universiteit of Hogeschool)
  • Intervisie /casusbespreking op het gebied van psychodiagnostiek
  • Supervisie geven en/of ontvangen op het gebied van psychodiagnostiek

 Voor deskundigheidsbevordering op de andere domeinen van het vakgebied kun je denken aan:

  • Communicatieve vaardigheden
  • Ontwikkelings- en/of levenslooppsychologie
  • Kennis van beroepen en opleidingen
  • Psychologie in relatie tot het werkterrein beroepskeuze- en/of loopbaanadvisering
  • Andere, nog niet genoemde activiteiten gericht op deskundigheidsbevordering als geregistreerde