1. Inschrijving verlengen

Inschrijving verlengen

Inschrijving verlengen

Het bestuur gaat de inschrijving in het Register wijzigen. Dit gaat pas in voor de vanaf 1 januari 2015 nieuw-geregistreerden. Dus alleen van toepassing voor verlenging vanaf 1 januari 2020.

Verlengen voor Register BKA's met een inschrijving vóór 1 januari 2015

Register BKA's die zich reeds vóór 1 januari 2015 hebben geregistreerd kunnen volstaan met de bestaande methode: het invullen van het formulier met persoonlijke gegevens, een casebeschrijving overeenkomstig het in te vullen format en de betaling van de verlengingsbijdrage van € 35,00,  over te maken op NL53INGB 0002696345.

Let op: uw verlenging wordt pas geactiveerd, nadat wij uw betaling hebben ontvangen.

Hieronder de formulieren die u kunt gebruiken voor de verlenging van uw inschrijving.

Verlengen voor Register BKA's met een inschrijving ná 1 januari 2015

Voor Register BKA's die zich na 1 januari 2015 hebben ingeschreven geldt het volgende: de inschrijving in het Register moet om de vijf jaar worden verlengd. Belangrijke reden voor deze verlenging is de blijvende borging van de kwaliteit van de ingeschreven adviseurs.

Alle ingeschrevenen dienen per periode van vijf jaar aan te tonen dat zij hun deskundigheid op een kwalitatief hoog niveau hebben bijgehouden. Dit gebeurt door het verzamelen van PE-punten (Permanente Educatie).

Klik hier voor meer informatie over deze Permanente Educatie

Voldoe je niet meer aan de eisen van verlenging en wil je toch op de hoogte blijven? Dan is er het Slille Registratie

Er kunnen zich in de loop van vijf jaar veranderingen in je loopbaan voordoen, waardoor je niet meer of nog slechts deels aan de voorwaarden voor herregistratie kunt voldoen. Bijvoorbeeld een andere functie/taak, andere werkzaamheden in  het loopbaanveld (waardoor je niet meer met psychodiagnostiek werkt), voor kortere of langere tijd gestopt, met pensioen.

In deze situaties kun je je actieve registratie om laten zetten in een stille registratie (voorheen “sluimerregister”).

Bij een stille registratie blijf je betrokken bij het Register, kun je aan alle activiteiten meedoen, blijf je deelnemer van het netwerk van adviseurs én, ook niet onbelangrijk, kun je je registratie binnen een periode van vijf jaar weer actief maken zonder de hele procedure van aanmelden opnieuw te moeten doorlopen. Je moet dan uiteraard wel aantonen weer aan de voorwaarden te voldoen en naast de jaarbijdrage een extra, eenmalige bijdrage voldoen ter hoogte van het bedrag voor verlenging/herregistratie.  Vanaf de datum waarop je inschrijving weer wordt geactiveerd is deze weer voor vijf jaar geldig. Je naam wordt dan ook weer op de website vermeld.  

In de periode van stille registratie betaal je wel de jaarlijkse bijdrage maar word je niet meer op de website vermeld als actief werkzame adviseur.

De inschrijvingsduur in het stille register is onbeperkt.

Meld je aan via info@beroepskeuze.nl