1. Stille register

Stille register

Stille register

Er kunnen zich in de loop van vijf jaar veranderingen in je loopbaan voordoen, waardoor je niet meer of nog slechts deels aan de voorwaarden voor herregistratie kunt voldoen. Bijvoorbeeld een andere functie/taak, andere werkzaamheden in het loopbaanveld (waardoor je niet meer met psychodiagnostiek werkt), voor kortere of langere tijd gestopt, met pensioen.

In deze situaties kun je je actieve registratie om laten zetten in een stille registratie (voorheen “sluimerregister”).

Bij een stille registratie blijf je betrokken bij het Register, kun je aan alle activiteiten meedoen, blijf je deelnemer van het netwerk van adviseurs en ook niet onbelangrijk, kun je je registratie binnen een periode van vijf jaar weer actief maken zonder de hele procedure van aanmelden opnieuw te moeten doorlopen. Je moet dan uiteraard wel aantonen weer aan de voorwaarden te voldoen en naast de jaarbijdrage een extra, eenmalige bijdrage voldoen ter hoogte van het bedrag voor verlenging/herregistratie. Vanaf de datum waarop je inschrijving weer wordt geactiveerd is deze weer voor vijf jaar geldig. Je naam wordt dan ook weer op de website vermeld.  

In de periode van stille registratie betaal je wel de jaarlijkse bijdrage, maar word je niet meer op de website vermeld als actief werkzame adviseur. De inschrijvingsduur in het stille register is onbeperkt.