1. Permanente educatie

Permanente educatie

Permanente educatie

Alle ingeschrevenen dienen per periode van vijf jaar aan te tonen dat zij hun deskundigheid op een kwalitatief hoog niveau hebben bijgehouden. Dit gebeurt door het verzamelen van PE-punten (Permanente Educatie).

Voor het verlengen van de Register BKA registratie is het nodig om in vijf jaar tijd 400 PE-punten te verdienen. Deze PE-punten moeten worden verdeeld over minimaal drie van de zes domeinen die hieronder zijn beschreven. Om te voorkomen dat één activiteit onevenredig zwaar meetelt moeten er minstens vijf verschillende soorten activiteiten zijn gedaan. Omdat het Register bij uitstek borg staat voor kwaliteit van psychodiagnostische kennis zijn activiteiten binnen dit domein verplicht.

Uiteraard moeten de punten kunnen worden aangetoond en controleerbaar zijn. Er moet een overzicht worden bijgehouden (het format PE-punten) en “bewijslast” toegevoegd (bijv. het certificaat van een cursus of workshop).

De domeinen (waar uit minimaal drie activiteiten moeten worden gedaan) zijn:

  • Diagnostiek, psychologische tests en het gebruik er van zoals trainingen en workshops van testuitgevers m.b.t. hun testmaterialen; opleiding diagnostiek, gebruikstraining van het LDC; intervisie/diagnostiek/casusbespreking met een collega.
  • Communicatieve vaardigheden, coaching en gespreksvoering zoals cursussen, trainingen op dit gebied (bijv. socratische gespreksvoering, oplossingsgerichte gespreksvoering, IBSR maar ook supervisie/intervisie en literatuur).
  • Ontwikkelings- en levenslooppsychologie (loopbaanpsychologie), bijvoorbeeld cursussen en trainingen van het CINOP, opleiding of cursus aan Universiteit of Hogeschool op dit terrein; literatuur; intervisie.
  • Kennis van beroepen en – opleidingen zoals het bezoeken van een beurs, workshop kennis van beroepen (Saxion), bezoek aan beroepenmarkt, open dag van een school, NVS dagen, bedrijfsbezoek, docentactiviteiten op dit terrein, literatuur.
  • Specialistische gebieden van de psychologie in relatie tot BKA en (school-) loopbaanbegeleiding zoals een cursus/workshop/studiedag over bijv. dyslexie, autisme.
  • Algemene activiteiten, zoals bestuursactiviteiten binnen het werkveld, andere niet-inhoudelijke activiteiten binnen het werkveld (ter beoordeling bestuur), lezen van algemene literatuur en vakbladen op het werkveld gericht, intervisie/supervisie.

Toekenning van het aantal PE-punten:

PE-punten worden als volgt aan activiteiten toegekend: 5 punten per uur, 20 punten per dagdeel en 40 punten per dag.

Literatuurstudie: maximaal 5 punten per jaar

Publicaties: maximaal 40 punten per jaar, ter beoordeling aan het bestuur

Bestuursactiviteiten: maximum van 40 punten per jaar

De punten dienen in vijf jaar te worden behaald: 80 punten per jaar, 400 punten per periode van vijf jaar.

De punten moeten worden gespreid over minimaal drie domeinen (van de zes) en tevens een variatie in het aantal activiteiten (minstens vijf verschillende).

Verplicht is in elk geval een activiteit op het terrein van de psychodiagnostiek!

Alle activiteiten moeten met documentatie worden onderbouwd en verzameld in het bijgeleverde Excel-bestand

Bij de beoordeling van de verlengingsaanvragen bekijkt het bestuur alle ingeleverde documenten en beoordeelt of betrokkene in aanmerking komt voor herregistratie.

Samenvattend: om voor herregistratie in aanmerking te komen moeten alle ingeschreven de volgende documenten aanleveren: