1. Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs

Advies van een Register BKA: de objectieve catalysator.

Gedurende de onderwijsloopbaan van leerlingen zijn er diverse momenten waarop leerlingen keuzes moeten maken. Sommige van deze keuzes komen voort vanuit het systeem (denk aan profielkeuzes) en zijn min of meer verplicht,  andere keuzes doen zich op enig moment voor (zoals keuzes rond aanpassen van het niveau, de zogenoemde op- of afstroom, of een keuze voor voortijdig schoolverlaten).

De leerling om wie het gaat speelt uiteraard een centrale rol bij deze processen, maar zeker ook de rol van de ouder(s) is van groot belang. 

De school is altijd op een of andere wijze betrokken bij de keuzes die door leerling/ouder(s) moeten worden gemaakt. Soms wat meer vrijblijvend soms wat dwingender van aard. De begeleiding van leerling en ouder(s) gebeurt meestal door verschillende schoolfunctionarissen: vakdocent, mentor, afdelingsleider, leerlingbegeleider of decaan. Bij een aantal keuzeproblemen zijn vaak meerdere functionarissen betrokken. 

Voor een school kan het bij deze belangrijke beslismomenten goed zijn om ook externe ondersteuning erbij te betrekken. Het voorkomt vaak een reactie van ouders dat het alleen om het belang van de school gaat. Het kan ook drempelverlagend werken, waardoor besluiten makkelijker worden geaccepteerd en soms ook dat “vreemde ogen dwingen”.

In deze keuzesituaties kan een ingeschreven adviseur de helpende hand bieden. De adviseurs kunnen een onafhankelijk, objectief en betrouwbaar advies geven. Een advies waar zowel leerling/ouder(s) als school mee verder kunnen en waarop beslissingen kunnen worden genomen. Vaak zal bij dit advies gebruik worden gemaakt van psychologische tests. Een register adviseur heeft op dit terrein kennis van zaken en zal op een professionele manier van deze middelen gebruik kunnen maken.