09May 2018

Jubileumsymposium Young meets Experienced, 21 september 2018

Nieuws afbeelding

Jubileumsymposium Young meets Experienced, 21 september 2018

Is de titel van het symposium dat het register dit jaar gaat organiseren. Het evenement vindt plaats op 21 september 2018 en we maken er dit keer een bijzondere gebeurtenis van.

 

Klik hier voor de speciale symposium website waar u zich kunt aanmelden!

Bijzonder om twee redenen: ten eerste bestaan we 60 jaar en ten tweede willen we ons Register meer onder de aandacht brengen van jonge collega’s , studenten TP en HRM, waardoor de kwaliteit van het werk breder uitgedragen gaat worden.

Zowel onze professie als de specifieke opleidingen zijn de afgelopen jaren heel erg veranderd. Toch vinden we weer thema’s van vroeger terug in een nieuw jasje. Bij de  HvA , Fontys en Saxion (en wellicht ook bij de Hogescholen van Leiden en Groningen) is loopbaanbegeleiding weer opgenomen in het curriculum van de opleidingen Toegepaste Psychologie en HRM. Goede en interessante ontwikkelingen voor ons werkveld en voor ons als Register dat wij mede daarom goed neer willen  zetten bij studenten die deze opleiding aan het afronden zijn of nog keuzes moeten maken voor de samenstelling van hun studieprogramma.

De HvA heeft een leergang ontwikkeld Psychologie van de Studiekiezer (een parttime leergang van anderhalf jaar voor professionals die zich in het werkveld willen ontwikkelen en bekwamen).  Een leergang die ook in overleg met het Register inhoud heeft gekregen, zodanig dat afgestudeerden, onder  voorwaarden, mogelijkheid hebben zich in het Register BKA in te schrijven. 

Deze ontwikkelingen juichen wij van harte toe en zijn voor ons aanleiding om met het jubileum symposium de aandacht van jonge professionals en studenten TP en HRM extra te wekken. We maken onze professie en daarmee ons Register toekomstbestendig.

21 september Symposium Young meets Experienced, met:     

Erik Scherder,                  

hoofd van de afdeling Klinische Neuropsychologie VU die ons meeneemt in de werking van ons brein.

Henk Verhoeven,          

docent Toegepaste Psychologie Fontys die ingaat op testgebruik (toen en nu) en op het vraagstuk van artificial intelligence.

Jan Woldendorp             

docent Beroepenkunde Saxion over nieuwe vormen van informatieverwerking, de beroepenwereld toen en nu. Heeft beroepenkunde nog bestaansrecht.
 

Speeddaten      kennismaken met professionals op gebied van loopbaanadvisering.

Expositie           oud en nieuw testmateriaal, hoe het was en het nu is.

Netwerkborrel

Wij zijn verheugd over de financiële bijdrage die we hebben ontvangen van de Stichting ter bevordering van het Beroepskeuzewerk in Brabant en Zeeland .

Houd 21 september alvast vrij in je agenda, want wij ontmoeten je graag,

Namens het Bestuur

Bert Warners, voorzitter