1. Overzicht alle adviseurs

Overzicht alle adviseurs

Overstap naar Noloc in Friesland

Stichting Register BKA heeft met ingang van 1 januari 2023 de registratie van gekwalificeerde loopbaanprofessionals overgedragen aan het Noloc beroepsregister.

Zoekt u een gekwalificeerde adviseur met psychodiagnostische kennis en ervaring, dan vindt u die in het Noloc beroepsregister: www.noloc.nl.

Bent u loopbaanprofessional en wilt u geregistreerd worden als Erkend Loopbaanprofessional dan verwijzen wij u naar het Noloc: www.noloc.nl.

De Stichting Register BKA blijft actief op het terrein van professionalisering en kwaliteit door verdere ontwikkeling van opleidingsmodules op de beroepskeuzeacademie, www.beroepskeuzeacademie.nl

Naam Plaats